Vratné díly

Kritéria vrácení hnacích hřídelí (poloosy)

Přijímáme vratný díl k regeneraci, pokud: 1. Poloosa je kompletní se všemi částmi a nesmí být vyhnutá
2. Poloosa není nadměrně zkorodována
3. Poloosa je dodána s homokinetickými klouby
4. Poloosa není zlomená
5. Žádné poškození homokinetického kloubu a závitu
6. Není prasklý košík a také žádné stopy zadření nebo přehřátí na vnitřních a venkovních hranách
 

Kritéria vrácení převodky řízení

1. Používaná převodka řízení, bude dodána v originálním obalu
2. Vracená převodka řízení je kompletní a musí obsahovat:
   - gumové manžety
   - tlakové potrubí
   - řídící tyče (jestliže jsou dodány v novém dílu)
3. Převodka řízení není nadměrně zkorodována
4. Bez mechanických poškození, převodka není vyhnutá, lišta chodí bez blokování nebyly poškozeny úchytné části
5. Tyče (tyč) řízení nemají poškozené závity, nejsou vyhnuté nebo zlomené
6. Převodka nemá poškozené nebo chybějící hydraulické potrubí
7. Bez poškození na vstupní hřídeli nebo tisícihranu
8. Vracená převodka řízení je přesně stejného typu jako zakoupená
 

Kritéria vrácení čerpadla posilovače řízení Cardone

1. Používané čerpadlo posilovače, bude dodáno v originálním obalu
2. Vrácené čerpadlo je kompletní, tak jak je zobrazeno v katalogu
3. Bez mechanických poškození
4. Nejsou poškozeny závity
5. Čerpadlo nebylo dodáno s poškozenou řemenicí a hřídelí
6. Vracené čerpadlo je přesně stejného typu jako zakoupené
 

Kritéria vrácení brzdového třmenu

1. Brzdový třmen bude dodán v originálním obalu
2. Vracená třmen je kompletní, tak jak je zobrazen v katalogu
3. Vracený třmen nesmí být mechanicky poškozen
4. Vracený třmen nemá poškozené a nadměrné opotřebované vedení třmenu
5. Vracený třmen nemá poškozené a nadměrné opotřebované úchytné části
6. Nejsou poškozené závity
7. Vracený třmen je přesně stejného typu jako zakoupený
 

Kritéria přijetí výměnné láhve pro chladící medium klimatizace R134a

1. Vratné láhve jsou přijaty na základě dodaného protokolu regenerace
2. Vrácení jsou určeny pouze láhve o objemu 12kg, trvale označeny jednoznačně identifikací vlastníka tj. firma Moto-Profil
3. Prázdné láhve jsou podrobeny analýze, během které se kontroluje:
   - zda ventil není poškozený nebo nekompletní
   - zda závitové hrdlo připojení není poškozeno
   - zda láhev nemá žádné mechanické poškození ( vyhnutí, prasknutí, naříznutí atp.)
   - zda má láhev originální nálepku Moto-Profil

Stvrzením jakýchkoliv poškození a chybějících částí, bude důvodem k odmítnutí odebrání a vyplacení vratné kauce!

Veškeré formuláře k vrácení či reklamaci naleznete v sekci FORMULÁŘE KE STAŽENÍ